Політика конфіденційності

1. Преамбула

Адміністратор, цінуючи довіру своїх Клієнтів і розуміючи важливість забезпечення конфіденційності і недоторканності Персональних даних своїх Клієнтів, а також Інформаційних матеріалів, що розміщуються Клієнтами на Сайті в рамках виконання Правил, вводить в дію справжню Політику для визначення порядку здійснення операцій з конфіденційними даними сторін при використанні Сайту і Сервісів Системи. Ознайомлення з положеннями цієї Політики до початку використання Сервісів, що надаються Системою, є обов'язковим для всіх Клієнтів.

2. Терміни

В даному документі, якщо з основного тексту Правил прямо не випливає інше, такі слова і вирази будуть мати такі значення:

2.1. Cookie - фрагмент Даних, що не містить Персональних даних, створений Сайтом і збережений в комп'ютері Клієнта у вигляді одного або декількох файлів. Блокування Cookie Клієнтом призведе до утрудненого використання Сайту або до повної неможливості його використання.

2.2. Інформаційні матеріали (Дані) - будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео- та змішані матеріали інформаційного характеру.

2.3. Конфіденційна інформація - будь-які дані, що не відносяться до Загальнодоступним даними, які Сторони погодилися або чинне законодавство наказує вважати конфіденційними.

2.4. Конфіденційність - доступність інформації тільки її власнику, а також особам, яким ця інформація може і (або) повинна бути надана згідно із законом і (або) договором з цією особою.

2.5. Загальнодоступні дані - дані (в тому числі Персональні дані), до яких особа, що володіє цими даними, надало доступ необмеженому колу осіб (в т.ч. шляхом публікації на будь-якому Інтернет-сайті без обмеження доступу до цих даних) або на які згідно з цим додатком і (або) чинним законодавством не поширюється вимога дотримання конфіденційності.

2.6. Персональні дані - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

2.7. Сторона, - Сторона, яка отримує конфіденційну інформацію.

2.8. Розголошення Конфіденційної інформації - дія або бездіяльність однієї зі Сторін, в результаті якого Конфіденційна інформація стає відомою третім особам під час відсутності згоди на це власника конфіденційної інформації. При цьому форма розголошення (усна, письмова, з використанням технічних засобів і ін.) Не має значення.

2.9. Розкриває сторона: щодо Конфіденційною інформації, що розкривається Адміністратором, - Учасник; щодо Конфіденційною інформації, що розкривається Учасником - Адміністратор.

2.10. Розкриття Конфіденційною інформацією - передача третім особам будь-якої інформації, що є Конфіденційною відповідно до вимог цього Додатку, в тому числі, витік, розкрадання, втрата, спотворення, підробка, знищення, модифікація, копіювання, блокування Конфіденційною інформацією в результаті невиконання або неналежного виконання умов цього додатки ОДЕРЖУЄ стороною.

2.11. Терміни, значення яких не обумовлено в цьому розділі, вживаються далі в значеннях, розкритих (в порядку пріоритетності) в двосторонніх угодах між Сторонами і в чинній редакції прийнятих Адміністратором Правил і Додатків до них.

3. Загальні положення

3.1. Використовуючи будь-яку частину Сайту і (або) користуючись будь-якими Послугами, Клієнт надає Адміністратору право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати Персональні дані та інші Інформаційні матеріали Клієнта на умовах даного Додатка.

3.2. Цей додаток не регулює і Адміністратор не несе відповідальності за порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття Персональних даних та інших інформаційних матеріалів Клієнта сторонніми підприємствами та організаціями, які не перебувають у власності або під керуванням адміністратора і фізичними особами, які не є працівниками адміністратора, навіть якщо Клієнт отримав доступ до сайтів, ПО і (або) ТРП цих осіб за допомогою Сайту.

3.3. Основною метою отримання, зберігання, обробки і використання Персональних, Загальнодоступних і інших даних Клієнта є захист інтересів Клієнта, а також поліпшення якості надаваних Клієнтові персоналізованих і загальних послуг, що надаються Адміністратором.

3.4 Ця Політика не має самостійного характеру і є лише доповненням до Правил і не скасовує дію жодного положення з основного тексту Правил.

3.5 Положення цього документа і поняття "Конфіденційна інформація" не застосовуються до інформації, яка:

3.5.1 була, є або стає доступною ОДЕРЖУЄ стороні на неконфіденційної основі від особи, яка за інформацією, яка ОДЕРЖУЄ Сторони, не пов'язане ніякою угодою про конфіденційність з іншою Стороною або іншим забороною розголошувати конфіденційну інформ ацию ОДЕРЖУЄ Стороні, або

3.5.2 була в законному володінні у ОДЕРЖУЄ Сторони до розкриття їй іншою Стороною як Конфіденційною інформацією, або

3.5.1 була, є або стає доступною ОДЕРЖУЄ стороні на неконфіденційної основі від особи, яка за інформацією, яКА ОДЕРЖУЄ Сторони, не пов'язане ніякою угодою про конфіденційність з іншою Стороною або іншим забороною розголошувати конфіденційну інформ ацию ОДЕРЖУЄ Стороні, або

3.5.2 була в законному володінні у ОДЕРЖУЄ Сторони до розкриття їй іншою Стороною як Конфіденційною інформацією, або

3.5.3 розроблена ОДЕРЖУЄ Стороною або для неї;

3.5.4. по якій розкриваються сторона не вживає заходів до охорони її конфіденційності;

3.5.5. до якої є доступ в силу вимог діючих нормативно-правових актів;

3.5.6. є публічно відомою в результаті дій і рішень самої СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ

3.5.7 була доступна ОДЕРЖУЄ Стороні на неконфіденційної основі до моменту розкриття інформації іншою Стороною, або

3.5.8. повинна бути розкрита відповідно до законодавства або за поданням законного вимоги державних чи інших компетентних органів.

4. Збір інформації

4.1. Адміністратор може збирати і обробляти наступну інформацію про Клієнта:

● повні ім'я та прізвище, рід занять, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, дата народження і реквізити банківської або платіжної картки Клієнта, а також документи, що підтверджують особу та адресу Клієнта, на нашу вимогу;

● відомості про Операції, які Клієнт здійснює через Систему з використанням Гаманця, і про виконання Доручень Клієнта;

4.2. З метою виконання своїх правових зобов'язань по боротьбі з шахрайством і відмиванням грошей, Адміністратор буде отримувати стосується Клієнта інформацію від третіх осіб, в тому числі відомості про його фінансової історії, рішеннях місцевих судів і банкрутства, від кредитних бюро і агентств щодо запобігання шахрайства, при відкритті клієнтами Гаманця і в будь-який інший час, коли вважатиме це за необхідне для запобігання шахрайства та мінімізації своїх фінансових ризиків. Більш детальна інформація міститься в Додатку 02 до цих Правил.

4.3. При Реєстрації в Системі і створенні Гаманця Клієнт повинен вказати свої Авторизаційні дані, а також (обов'язково або опційно) інші дані. Після створення і використання Клієнтом Гаманця Адміністратор отримує можливість ідентифікувати Клієнта при кожному використанні їм Системи і при кожному відвідуванні їм Сайту.

4.4. Адміністратор має право завантажувати на комп'ютери Клієнтів файли cookie (якщо Клієнт самостійно не обмежив дану можливість в своєму веб-браузері), а також отримувати, зберігати, обробляти і використовувати інформацію, створювану за допомогою cookie.

4.5. При відвідуванні Клієнтом сайту Адміністратор автоматично зберігає, обробляє і використовує дані Клієнта, які не належать до Персональних, такі, як, наприклад: IP-адреса Клієнта, дані про місцезнаходження Клієнта, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, технічні параметри комп'ютера Клієнта , наявність або відсутність в комп'ютері Клієнта конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, файли cookie, а також статистична інформація про активність Клієнта.

4.6. Крім відвідування Клієнтом Сайту, Клієнт надає Адміністратору інформацію також при використанні Системи (евентуально) через додатки для мобільних пристроїв, додатки для соціальних мереж, платіжні термінали і т.д., при зверненнях і запитах по телефону, поштою, електронною поштою і по інших каналах , а також Адміністратор отримує про Клієнта інформацію з інших джерел в процесі перевірки наданої раніше Клієнтом інформації.

5. Використання інформації

● для обслуговування Гаманців Клієнтів і надання запитуваних ними Послуг;

● для виконання Доручень Клієнтів по здійсненню Перекладів Коштів і отримання Платежів і виконання Операцій з використанням Послуг;

● для інформування Клієнтів про зміни в послугах і в Системі, в Правилах і в ПО і т.д .;

● для виконання вимог чинного законодавства та нормативних актів, і зокрема вимог антіотмивательного законодавства і процедур "ЗСК" ( "Знай свого клієнта");

● для перевірки фінансового стану, особистості і кредитоспроможності Клієнтів;

● для виконання перевірок з метою запобігання шахрайства та відмивання грошей;

● для обслуговування Клієнтів, включаючи відповіді на питання, зауваження і Претензії;

● для підвищення безпеки Послуг;

● для подання вмісту Сайту (включаючи його інтерактивні функції) найбільш ефективним чином для Клієнтів і їх комп'ютерів;

● для надання Клієнтам ТРП, які вони запитують або які, на думку адміністратора можуть їх зацікавити;

● для допомоги в розробці, наданні та поліпшенні Сервісів Системи, а також інформаційного наповнення Сайту і інформування Клієнтів;

● для внутрішніх цілей адміністратора таких як проведення аудиту, аналітичної обробки даних і оцінки якості наданих Послуг, і т.д.

6. Розкриття інформації

6.1.Адміністратор зобов'язується не надавати Персональні дані третім особам в комерційних цілях без згоди Клієнта, до якого відносяться ці дані.

6.2. Передача Персональних даних третім особам допускається в наступних випадках:

● після отримання згоди Клієнта, до якого відноситься дана інформація;

● за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право отримувати такі дані;

● надання даних агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Адміністратором, для виконання зобов'язань перед Клієнтом (включаючи, але не обмежуючись цим, еквайєрів,банки-емітенти платіжних карт, міжнародні карткові системи, провайдерів телекомунікаційних послуг, біллінгові або доставочние компанії, афілійованих осіб адміністратора і т.д.) і за умов, що: 1) вони поінформовані про конфіденційний характер подібної інформації; 2) вони підтримують належних заходів безпеки для захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу або використання;

● потенційним кредиторам, інвесторам, набувачам, Партнерам, акціонерам, аудиторам Адміністратора;

● компаніям, які можуть запропонувати свою продукцію і послуги для Клієнтів;

● в порядку обміну інформацією з іншими компаніями і організаціями з метою захисту від шахрайства і зниження фінансового ризику;

● в тому випадку якщо, на думку адміністратора Клієнт порушує умови даного Додатка і (або) інших договорів і угод між Адміністратором та Клієнтом, і (або) внутрішніх регламентів і правил адміністратора або якщо на думку адміністратора таке надання необхідно для того, щоб розслідувати, запобігти або вжити заходів проти незаконних дій, підозрюваного шахрайства, потенційних загроз фізичній безпеці будь-якої особи, порушень умов Правил або двосторонньої угоди або необхідно по закону;

● в інших випадках відповідно до положень Правил та чинного законодавства.

6.3. Якщо інше письмово не погоджено з даними Клієнтом, Адміністратор має право публічно розкрити факт наявності своїх ділових відносин з даним клієнтом.

6.4. Адміністратор залишає за собою право розкриття конфіденційної інформації, в разі коли цього вимагає правила ділового обороту.

6.5 Ніщо в цьому Додатку не обмежуватиме будь-яку із Сторін в її праві розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію відповідно до судового або рішенням іншим легітимним законодавчим або нормативним зобов'язанням, якщо таке розкриття необхідно і за умови, що, де це можливо, про факт такого розкриття інша сторона буде поінформована заздалегідь.

6.6. Вся Конфіденційна інформація залишиться власністю розкриває її Сторони, і ніяких прав або ліцензій щодо такої Конфіденційної інформації не надається, за винятком випадків, особливо обумовлених у цьому Додатку.

6.7. Кожна із Сторін поверне на території іншої Сторони (або) надійно знищить всю конфіденційну інформацію (включаючи ту частину, яка може перебувати в обробці, дослідженнях або перекладі, відповідно з усіма копіями, зокрема протоколи, малюнки, схеми, комп'ютерні програми, в якій би формі та на яких би носіях вони не знаходилися) за письмовим запитом іншої Сторони, якщо збереження цих документів не вимагатимуть будь-які законодавчі або нормативні зобов'язання, і, при необхідності, засвідчить в письмовій формі, за по писью уповноваженої особи, що це було зроблено.

6.8. Клієнт має право просити Адміністратора про обмеження доступу третіх осіб до його Персональних даних в маркетингових цілях, якщо це не суперечить положенням чинного законодавства і Правил, направивши відповідне звернення на адресу Адміністратора по його реквізити.

7. Обробка інформації

7.1. Надаючи свої Персональні дані при реєстрації в Системі, Клієнт погоджується на їх обробку як з використанням засобів автоматизації, так і без використання засобів автоматизації, зокрема збір, зберігання, передачу третім особам і використання Адміністратором з метою надання Послуг Клієнту і в інших цілях, зазначених в Правилах.

7.2. Якщо Клієнт не бажає, щоб його Персональні дані оброблялися, то він повинен звернутися до Адміністратора за реквізитами. У такому випадку вся отримана від Клієнта інформація видаляється з клієнтської бази Адміністратора і Клієнт не зможе користуватися Сервісами.

8. Доступ до інформації

8.1. З метою реалізації прав Клієнтів, а також належного виконання Адміністратором своїх зобов'язань, передбачених Правилами та додатковими угодами Сторін, Адміністратор може вивчати Інформаційні матеріали Клієнтів (з метою своєчасного вирішення технічних проблем, припинення незаконних дій, що порушують права будь-якої зі Сторін, інших Клієнтів і т.д .).

8.2. Адміністратор надає обмежений доступ до Персональних даних Клієнтів тільки тим своїм співробітникам, яким, на його думку, дійсно необхідно використовувати дану інформацію для того, щоб надати Клієнтам послуги, або щоб виконувати свої службові обов'язки.

8.3. Клієнт має право запросити, змінити або видалити свої Персональні дані, які знаходяться у Адміністратора і (або) на Сайті. Клієнт може самостійно змінити або видалити свої Персональні дані, використовуючи відповідні функції Сайту і свого Гаманця.

8.4. Чинне законодавство про захист персональних даних дає Клієнту право на доступ до інформації про нього. При цьому будь-який запит на доступ може стати приводом для справляння плати для покриття витрат на надання Клієнту детальної інформації про нього, що зберігається Адміністратором і (або) третіми особами.

9. Охорона інформації

9.1. Сторони гарантують збереження конфіденційності отриманої в ході виконання вимог Правил інформації, крім випадків прямо передбачених в Правилах та інших угодах Сторін.

9.2. Клієнт, який порушив зобов'язання щодо збереження конфіденційності інформації, зобов'язується відшкодувати всі збитки (в тому числі упущену вигоду), отримані третіми особами та (або) Адміністратором в результаті даних дій Клієнта.

9.3. Умови конфіденційності містяться в цих Правилах і приймаються Клієнтом в повному обсязі при акцепт Правил.

9.4. Сторони зобов'язуються НЕ розголошувати інформацію про умови роботи Системи, а також іншу інформацію, отриману Сторонами в ході виконання своїх зобов'язань згідно з Правилами, за винятком випадків, коли Сторона зобов'язана надати таку інформацію відповідно до чинного законодавства.

9.5. Сторони зобов'язані протягом 1 (одного) робочого дня повідомити один одному про допущене ними або який став їм відомим факт розголошення або загрози розголошення, незаконному отриманні або незаконне використання Конфіденційної інформації третіми особами.

9.6. Сторони не мають права в односторонньому порядку припиняти охорону конфіденційності даної інформації, передбачену цими Правилами, в тому числі в разі своєї реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення або будь-який інший форми зміни правового статусу) або (у випадках, передбачених законодавством) ліквідації.

9.7. Чи не є порушенням конфіденційності надання Конфіденційною інформації на законну вимогу правоохоронних та інших уповноважених державних органів і (або) посадових осіб у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.

9.8. У разі розкриття Конфіденційної інформації зазначеним органам та / або особам Сторона, що розкрила конфіденційну інформацію, письмово повідомляє власника Конфіденційною інформацією про факт подання такої інформації, її зміст та органу, якому надано Конфіденційна інформація, не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту розкриття Конфіденційної інформації.

9.11. Як випливає з інших розділів цих Правил, Клієнти несуть відповідальність за збереження конфіденційності своїх аутентифікаційних даних. Адміністратор не несе відповідальності за операції, вироблені внаслідок неналежного зберігання або втрати цієї інформації Клієнтами.

10. Інші положення

10.1.Адміністратор має право зберігати Персональні та інші дані Клієнта стільки, скільки необхідно, для реалізації мети, яка вказана в даному Додатку, або протягом строків, встановлених чинним законодавством, або до моменту видалення Клієнтом цих даних.

10.2. Клієнт несе відповідальність за надання достовірних відомостей, а також за оновлення наданих їм раніше даних в разі будь-яких змін.

10.3. Клієнт дозволяє Адміністратору дозволяти іншим особам, з якими Адміністратор уклав відповідні угоди, отримувати, зберігати і обробляти дані про Клієнта (крім Персональних даних і Інформаційних матеріалів), такі як IP-адресу Клієнта, файли cookie, а також статистична інформація про активність Клієнта, для поліпшення якості надаваних цими особами послуг і надання інформації рекламного характеру.

10.4. Клієнт погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і в разі, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами поза зоною технічних засобів зв'язку, контрольованих Адміністратором, і останній не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

10.5. У разі якщо при використанні Сайту і (або) Системи Клієнту будь-яким чином стала відома інформація щодо Адміністратора і (або) третіх осіб, яка відповідно до застосовного законодавства відноситься до конфіденційної і (або) до комерційної таємниці, Клієнту заборонено зберігати, використовувати і поширювати таку інформацію.

10.6. Коли ви переходите по посиланнях на нашому Сайті, ви можете опинитися на сторонніх сайтах. Ми не несемо ніякої відповідальності за вміст цих сторонніх сайтів, а також за персональні дані, які ці сайти можуть збирати, включаючи політики зберігання і використання таких даних. Сторонні сайти можуть мати власні правила роботи з персональними даними. Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з інформацією з цього приводу на сторонніх сайтах, щоб розуміти, які правила визначають роботу з вашими персональними даними. Після того як ви покинули наш Сайт, положення нашої Політики Конфіденційності перестають діяти.

Документи