Правила та умови

1. Преамбула

1.1. Цей документ (далі - Правила) містить основні положення, що стосуються функціонування Системи InternetCashBank і роботи в ній.

1.2. Правила визначають принципи і умови, на яких Адміністратор - компанія ICBtransfer OÜ - надає Клієнту (особі, акцептувати правила) доступ до Сервісів Системи, а Клієнт в свою чергу зобов'язується використовувати Систему і її Сервіси згідно з приписами адміністратора встановленим в Правилах.

1.3. Правила є офіційною публічною офертою адміністратора адресованій правоздатним особам (в тому числі фізичним особам, які досягли віку повноліття), про надання можливості використання Системи і її Сервісів.

1.4. Моменти, які знайшли відображення в Правилах, Адміністратор може регламентувати своїми внутрішніми процедурами і документами (ВПД), надаючи інформацію про них конкретного Клієнта за його письмовою обґрунтований запит.

Терміни та визначення

2.1. Авторизовані дані - сукупність Логіна і Пароля.

2.2. Авторизація - процес аутентифікації Клієнта за логіном і паролем.

2.3. Заборонена діяльність - діяльність, яка володіє одним або декількома з наступних якостей: є кримінально караною в країні юрисдикції Клієнта; пов'язана з реалізацією ТРП, заборонених до реалізації в країні юрисдикції Клієнта; пов'язана з реалізацією будь-яких ТРП (вчиненням будь-яких операцій), які зазначено у Додатку 1 до Правил; суперечить загальнолюдським нормам етики та моралі.

2.4. Ідентифікація - процедура надання Адміністратору Клієнтом персональних даних, встановлених законом або Правилами.

2.5. Ідентифікований Клієнт - зареєстрований Клієнт, особистість якого встановлена шляхом проходження ним процедури Ідентифікації.

2.6. Клієнт - особа, у якого виникає право або обов'язок щодо передачі, прийому, використання, придбання Коштів відповідно до Правил.

2.7. Гаманець - обліковий запис Клієнта, зареєстрованого в Системі і використовує Послуги, що зберігається в базі даних Системи, що належить даному Клієнту, що відображає залишок належних йому Коштів.

2.8. Незареєстрований Клієнт - Клієнт, який не пройшов процедуру реєстрації: може використовувати Засоби з обмеженнями, згідно з Правилами.

2.9. Операція - будь-який переклад Коштів з використанням Системи.

2.10. Платіж - Засоби, що враховуються на Гаманці та перекладні від Клієнта третій особі або від третьої особи Клієнту.

2.11. Реєстрація - результат внесення даних особи в Систему, після якого Клієнт ідентифікується Системою.

2.12. Реквізити - такі адреси і телефони: з боку Адміністратора: для листування: ICBtransfer OÜ # 14930145 Mäealuse tn 3a/5, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 12618, для зв'язку по електронній пошті: info@internetcashbank.com, з боку Клієнта - контактні реквізити, повідомлені Клієнтом в електронному вигляді при проходженні процедури реєстрації.

2.13. Система - сукупність апаратних і програмних засобів, призначених для надання Клієнту Послуг Системи Адміністратором.

2.14. Засоби - грошові кошти в електронному вигляді, які належать Клієнту та враховуються на його Гаманці.

2.15. Сторони - Адміністратор і Клієнт при спільному згадуванні.

2.16. Послуги (також Сервіси Системи) - здійснювані за допомогою Системи Операції з Засобами на гаманцях клієнтів.

2.17.Чарджбек (англ. Chargeback) - процедура скасування платежу по банківській карті, ініційована власником карти через свій банк.

3. Порядок приєднання до правил (Акцепт правил)

3.1. Ухвалення Клієнтом Правил (акцепт публічної оферти) здійснюється шляхом послідовного здійснення Клієнтом наступних дій:

1) заповнення реєстраційних форм на Сайті, в тому числі формування авторизаційних даних;

2) ознайомлення з умовами Правил;

3) проставлення відмітки про згоду з ними у відповідному полі реєстраційної форми.

3.1. Ухвалення Клієнтом Правил (акцепт публічної оферти) здійснюється шляхом послідовного здійснення Клієнтом наступних дій:

3.3. Термін акцепту умов Правил не обмежений.

3.4. Отримання Клієнтом доступу до Послуг здійснюється виключно за умови попереднього акцепту ним Правил.

4. Система InternetCashBank

4.1. Після Реєстрації в Системі Клієнту відкривається Гаманець. На Гаманці зберігаються електронні Засоби, він дозволяє відправляти і отримувати електронні платежі. Гаманець номіновано у валюті, обраній Клієнтом з доступних валют.

4.2. Термін зберігання Коштів на Гаманці не обмежений, відсотки на них не нараховуються.

4.3. Відносно Гаманця можуть застосовуватися ліміти по поповненню, платежах і зняття Коштів, які залежать від статусу Клієнта, типу Гаманця і інших чинників, що враховуються Адміністратором на його власний розсуд.

4.4. Адміністратор надає Клієнту можливість використання неперсоніфікованих Гаманців або персоніфікованих Гаманців.

4.5. Для користування Сервісами, Клієнт повинен відкрити Гаманець, пройшовши процедуру реєстрації на Сайті, підтвердивши свою згоду з Правилами, а також свою правоздатність. Клієнт - фізична особа для користування Сервісами повинен бути повнолітнім.

4.6. Клієнт може відкрити Гаманець, якщо з юридичної точки зору це є законним в країні його юрисдикції.

4.7. Інформація про Операції Клієнта зі Засобами і використання ним Гаманця фіксується і зберігається Адміністратором протягом терміну дії Правил та наступних п'яти років.

4.8. Дії Клієнта, що змінюють залишок Коштів, підтверджують його згоду з сумою залишку, відображеної в його Гаманці на попередній момент.

4.9. Доступ до Гаманця і вчинення будь-яких Операцій з використанням Гаманця можливі виключно після Авторизації Клієнта.

4.10. Логін - це адреса електронної пошти Клієнта або цифро-буквена комбінація, що задається Клієнтом при реєстрації.

4.11. Паролі та Платіжні паролі створюються Клієнтом самостійно і можуть бути змінені в будь-який момент.

4.12. Клієнт несе всю повноту відповідальності за збереження своїх авторизаційних даних в таємниці. Будь-які дії з Гаманцем, вчинені з використанням коректних авторизаційних даних, визнаються вчиненими Клієнтом.

4.13. У разі втрати авторизаційних даних Клієнтом Адміністратор надає Клієнту можливість відновлення доступу до Гаманця.

4.14. Адміністратор може здійснити Блокування Гаманця (призупинити Платежі з Гаманця даного Клієнта), в ряді випадків згідно з Правилами і вимогам законодавства.

4.15. Клієнт може закрити свій Гаманець, зв'язавшись зі Службою підтримки.

5. Операції із засобами

5.1. Клієнт може поповнювати свій Гаманець, заходячи в Особистий кабінет на Сайті і виконуючи відповідні інструкції щодо поповнення Гаманця.

5.2. Способи поповнення Гаманця - це платіжні послуги, що надаються третіми особами, тому вони не є частиною Сервісів Системи.

5.3. Адміністратор має право обмежити перелік способів поповнення Гаманців для окремих категорій Клієнтів.

5.4. При поповненні гаманця третіми особами повне право й обов'язки щодо Коштів, зарахованих на Гаманець, виникають у Клієнта. Дії третіх осіб оцінюються Сторонами як вчинені зазначеними особами в інтересах Клієнта.

5.5. З міркувань безпеки для поповнення встановлені ліміти.

5.6. За поповнення Гаманця можуть стягуватися Збори.

5.7. Переклад Коштів здійснюється на підставі доручення Клієнта, вчиненого в електронному вигляді з використанням Гаманця.

5.8. Адміністратор при прийомі від Клієнта доручення на переказ Коштів перевіряє право Клієнта на розпорядження Засобами на підставі Аутентифікації Клієнта з використанням авторизаційних даних.

5.9. Адміністратор має право обмежити перелік отримувачів Коштів для окремих категорій Клієнтів. Конкретні обмеження вказані на Сайті.

4.10. Логін - це адреса електронної пошти Клієнта або цифро-буквена комбінація, що задається Клієнтом при реєстрації.

6. Звітність

6.1. Клієнт на свій розсуд і самостійно формує звітність за будь-який період в своєму Особистому кабінеті в Системі

6.2. Клієнт повинен переконатися, що інформація по Системі точна і актуальна.

7.1. Адміністратор має право здійснювати збір, зберігання і обробку персональних даних, що вводяться Клієнтами під час здійснення Операцій, а також інших даних, автоматично передаються Адміністратору в процесі використання Системи, передачу цих даних третім особам в цілях виконання Правил або додаткових угод з ними, а також всі інші , дозволені чинним законодавством, Операції з персональними даними Клієнтів.

7.2. Адміністратор має право здійснювати збір, зберігання і обробку інформації про проведені покупках, оплачених послугах і роботах для здійснення цільової реклами та в статистичних цілях, а також передавати статистичну інформацію третім особам, не розкриваючи особистих даних Клієнтів.

8. Права та обов'язки сторін.

8.1. Клієнт має право:

8.1.1. отримувати доступ до всіх Сервісів Системи відповідно до свого статусу і встановленими обмеженнями;

8.1.2. відкрити в Системі InternetCashBank Гаманець,

8.1.3. отримувати технічну та інформаційну підтримку.

8.2. Адміністратор має право:

8.2.1. розширювати перелік Послуг;

8.2.2. виробляти модифікацію ПО, інтерфейсів, процедур, Сервісів;

8.2.3. в разі виявлення несправностей, в профілактичних цілях і для запобігання несанкціонованому доступу до Системи припиняти її роботу;

8.2.4. запитувати у Клієнта ідентифікують документи та іншу інформацію у випадках, передбачених Правилами та ВПД;

8.2.5. в встановлених Правилами і ВПД випадках відмовити в проведенні Операцій (в тому числі, але не обмежуючись цим, при спробі Клієнта здійснити Заборонену діяльність);

8.2.6. вживати заходів впливу до Клієнтів в разі порушень ними Правил;

8.2.7. стягувати з Клієнта за свої послуги Збори згідно з Тарифами;

8.3. Клієнт зобов'язаний:

8.3.1. виконувати умови Правил з Адміністратором.

8.3.2. надавати при реєстрації в Системі і проходженні процедури Ідентифікації достовірні дані.

8.3.3. не надавати третім особам можливості використання свого Гаманця, не розголошувати свої Авторизаційні дані;

8.3.4. при виявленні Операції, проведеної без його згоди, несанкціонованого доступу до його особистих даних, втрати авторизаційних даних - негайно повідомляти Адміністратора; все Операції, що здійснюються з використанням Пароля (Платіжного пароля) до такого повідомлення, вважаються досконалими Клієнтом;

8.3.5. гарантувати, що на його комп'ютері і будь-якому він використовує носії інформації відсутня шкідливе ПО; роботу з Системою виробляти на комп'ютері, на якому встановлені: антивірус, з оновленою базою даних (не пізніше того ж числа, в яке здійснюється вхід в Систему), брендмауер, а також оновлена версія браузера, всі необхідні оновлення для операційної системи, а також програмного забезпечення; застосовувати тільки ліцензійне обладнання;

8.3.6. не відмовлятися від співпраці при розслідуванні або надання підтвердження особи або будь-якої інформації за запитом;

8.3.7. не використовувати Систему для здійснення Операцій, спрямованих на незаконне отримання прибутку або приховування доходу від оподаткування;

8.3.8. не використовувати Систему в протиправних цілях і в тому числі не вести Заборонену діяльність;

8.3.9. самостійно вести облік доходів, отримані внаслідок операцій на Cистеме, і сплачувати податки відповідно до законодавства своєї країни;

8.3.10. не допускати наявності негативного залишку Коштів на Гаманці.

8.3.11. Клієнт гарантує, що всі умови Правил йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

8.4. Адміністратор зобов'язаний:

8.4.1. визначати Правила, організовувати і здійснювати контроль за їх дотриманням Клієнтами;

8.4.2. надати Клієнтам послуги доступу до Системи;

8.4.3. направляти Клієнту повідомлення про будь-яких вироблених з його Гаманця Операціях на вказаний Клієнтом електронну адресу;

8.3.8. не використовувати Систему в протиправних цілях і в тому числі не вести Заборонену діяльність;

9. Відпові

9.1.В разі невиконання і (або) неналежного виконання своїх зобов'язань за Правилами, Сторони несуть відповідальність згідно з Правилами, ВПД і законодавству Белізу.

9.2. За прострочення виконання Клієнтом будь-якого зобов'язання, вираженого в грошовій формі і передбаченого Правилами, Клієнт сплачує Адміністратору пеню в розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від суми невиконаного зобов'язання за кожен день прострочення. Клієнт зобов'язаний сплатити Адміністратору зазначену пеню протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Клієнтом відповідного вимоги Адміністратора. Пред'явлення вимоги про виплату пені є правом, але не обов'язком Адміністратора.

9.3. Клієнт зобов'язується відшкодувати Адміністратору збиток, заподіяний всякими виплатами, стягнути з Адміністратора через порушення Клієнтом законодавства,

9.4. Клієнт несе повну відповідальність за всі Операції, що обліковуються за його Гаманця, включаючи будь-які Операції із застосуванням банківських платіжних карт. До таких операціям ставляться будь-які угоди, укладені співробітниками, менеджерами, субпідрядниками і (або) консультантами, уповноваженими особами, агентами, а також афілійованими особами Клієнта або іншими людьми, які отримали доступ до його Гаманця.

9.5. Клієнт самостійно відповідає за дотримання вимог чинного законодавства.

9.6. Клієнт повністю згоден з положеннями опублікованій на Сайті «Політики в області дотримання вимог по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму» і зобов'язується їх дотримуватися.

9.7. Клієнт гарантує, що його діяльність в мережі Інтернет та в Системі який суперечить загальновизнаним принципам і нормам моралі.

9.8. Суми зобов'язань Клієнта можуть бути списані з його Гаманця Адміністратором в безакцептному порядку. При недостатності Коштів на Гаманці Клієнта, Адміністратор може зажадати від Клієнта негайного поповнення його Гаманця на відсутню суму або почати процедури щодо стягнення боргу з Клієнта.

9.9. Клієнт зобов'язується не робити дій, які вводять в оману інших осіб щодо наданих Адміністратором послуг і здатних прямо чи опосередковано завдати шкоди діловій репутації Адміністратора, включаючи видачу себе за представників Адміністратора в будь-якій якості і контексті, фальсифікацію внутрішньої інформації Системи, включаючи номери транзакцій, гаманців і будь-яких інших даних, у вигляді тексту, скріншотів і будь-яких інших носіїв, створення сайтів-клонів на основі Системи і інші подібні дії. У разі порушення даного правила Адміністратор залишає за собою право блокування аккаунтів, заморозки грошових коштів до завершення розгляду, а також інших видів обмеження надання послуг. Адміністратор також залишає за собою право ініціювати судове переслідування порушників в судах відповідної юрисдикції, включаючи випадки, коли подібні дії вчиняються сторонніми особами, які не є Клієнтами

10. Дисклеймер (ЗАЯВА ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)

10.1. Адміністратор не несе відповідальності перед Клієнтом у разі:

10.1.1. передачі Клієнтом своїх даних третім особам, умисного надання доступу до свого Гаманця в Системі або іншого порушення конфіденційності даних Клієнтом;

10.1.2. наявності "вірусів" і іншого шкідливого ПЗ в обладнанні та програмному забезпеченні, яке Клієнтом для доступу до Системи;

10.1.3. неправомірних дій третіх осіб, в тому числі пов'язаних з використанням Реєстрації Клієнта, а також його електронної пошти;

10.1.4. будь-яких суперечок з приводу угод з купівлі-продажу ТРП чи інших угод, що укладаються між клієнтами з використанням Системи;

10.1.5. претензій податкових, що регулюють і правоохоронних органів до Клієнта з приводу звітності або оподаткування за його операціях з використанням Системи.

10.2. Адміністратор не відповідає за тимчасову непрацездатність Системи, збої і помилки в роботі апаратних або програмних засобів (включаючи, але не обмежуючись, відключення або пошкодження електроживлення і мереж зв'язку, збої ПО, перебої в роботі пошти, Інтернет-провайдерів, платіжних систем, інших ліній, каналів і (або) мереж, які забезпечуються, подаються або обслуговуються третіми особами, та ін.), що сталося не з вини Адміністратора, і не несе в цьому випадку відповідальності за можливі збитки Клієнта.

10.3. Адміністратор не несе відповідальності за:

10.3.1. відсутність у Клієнта доступу до програмних або апаратних засобів, що забезпечують функціонування Системи, і не несе відповідальність за пов'язані з цим збитки Клієнта.

10.3.2. наслідки неможливості зв'язатися з Клієнтом за наданими їм реквізити, а також надання Клієнтом недостовірних відомостей Системі або їх неоновлення;

10.3.3. збитки Клієнта, що стали наслідком неможливості його Ідентифікації;

10.3.4. будь-які платіжні послуги, які поставляються Клієнту з боку третіх осіб;

10.3.5. будь-які дії постачальників ТРП, на сайти яких Клієнт перейшов по посиланню або за інформацією з сайту;

10.3.6. збитки Клієнта, що стали наслідком його неознайомлення з актуальною версією Правил або з ВПД.

10.4. У разі втрати авторизаційних даних, блокування Гаманця Системою, втрати Клієнтом Паролю, Блокування Гаманця чи інших подій, наслідки яких не можуть бути ліквідовані без Ідентифікації особистості Клієнта, Адміністратор не несе відповідальності перед неідентифікованих Клієнтом за можливі збитки і неможливість використання Гаманця надалі. Підтвердження належності Гаманця неідентифікована Клієнту можливо шляхом надання оригіналу договору Клієнта з Адміністратором мобільного зв'язку.

10.5. Адміністратор не несе відповідальності за збитки Клієнта і третіх осіб, що стали наслідком:

10.5.1. Блокування Гаманця;

10.5.2. неможливості здійснення Операцій з Гаманцем, незалежно від підстав такої неможливості;

10.5.3. неправильного заповнення доручень про вчинення Операції;

10.5.4. видачі помилкових доручень на зарахування і (або) списання грошових коштів з Гаманця;

10.5.5. порушення Клієнтом встановленого порядку здійснення платежів;

10.5.6. дотримання однієї із Сторін законодавчих або регулятивних вимог;

10.5.7. порушення Клієнтом вимог цих Правил і (або) умов будь-якого договору, укладеного Клієнтом в зв'язку з використанням Системи, а також і приписів адміністратора і (або) загальновизнаних принципів моралі і моральності.

10.6. У будь-якому випадку Адміністратор несе перед Клієнтом відповідальність в межах суми, що не перевищує суму Зборів, нарахованих з даного Клієнта протягом попереднього 3-місячний період.

10.7. Адміністратор не несе ніякої відповідальності за будь-які непрямі або непрямі збитки Клієнта або третіх осіб, в т.ч. За упущену вигоду, втрату (втрату, неотримання, необґрунтовану витрату) доходів, прибутків, контрактів, клієнтів, часу, даних, підприємства або репутації.

10.8. Клієнт погоджується захищати інтереси адміністратора відшкодовувати Адміністратору втрати і виплачувати Адміністратору компенсацію, а також звільняти Адміністратора і його афілійованих осіб від шкоди від будь-яких претензій, вимог, витрат або витрат (включаючи витрати на юридичне забезпечення, штрафи або неустойки), які ті несуть внаслідок або на підставі порушення Клієнтом цих Правил, будь-яких чинних законів або нормативних актів і (або) користування Системою. Це положення залишається в силі після припинення взаємин між Сторонами.

10.9. У разі якщо з вини Клієнта здійснений Платіж є приводом для пред'явлення платником претензії до Адміністратора про захист порушеного права, Адміністратор має право вимагати від одержувача Коштів відшкодування збитків, понесених внаслідок стягнення з Адміністратора грошових коштів або іншого майна на користь платника.

10.10. Адміністратор надає в користування Клієнтів Сервіси в тому вигляді, в якому вони існують на даний момент, і без жодних гарантій.

10.11. Співпраця з номінальними банками (shell banks) заборонено і не здійснюється. Номінальний банк визначається як банк, зареєстрований в будь-якій юрисдикції, в якій він не присутній фізично, а також який не пов'язаний з будь-якої фінансової організацією, що підкоряється відповідним законодавством.

11. ІНФОРМАЦІЙНЕ ВЗАЄМОДІЯ

11.1. Клієнт при Реєстрації зобов'язаний надати Адміністратору достовірну інформацію (Реквізити) для зв'язку з Клієнтом і направлення йому повідомлень.

11.2. За замовчуванням належним способом інформування Клієнта про Операції є відправка повідомлення на адресу електронної пошти, наданий Клієнтом.

11.3. Клієнт може зв'язатися з Адміністратором в будь-який час, відправивши повідомлення або зателефонувавши (в години її роботи) в Службу підтримки.

11.4. Адміністратор може інформувати Клієнта про важливі зміни в роботі Системи і нові можливості Системи шляхом розсилки повідомлень по електронній пошті, а також шляхом розміщення новинних повідомлень в клієнтській зоні Сайту.

12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ

12.1. Клієнт повинен докладати усіх розумних заходів для збереження Паролю і Платіжного Паролю до свого Гаманця в безпечному місці і нікому його не розкривати

12.2. Клієнт несе повну відповідальність за всі ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет при взаємодії з Адміністратором (іншими Клієнтами, третіми особами).

12.3. Клієнт приймає на себе повну відповідальність за збереження його авторизаційних даних і всі ризики, пов'язані з їх втратою (втратою, компрометацією).

12.4. Адміністратор має право з метою забезпечення безпеки Гаманця і (або) запобігання його використання в несанкціонованих або шахрайських цілях виробляти ряд дій відповідно до чинного законодавства, Правилами і ВПД, включаючи Блокування Гаманця.

13. ТЕРМІН ДІЇ І ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

13.1. Клієнт може в односторонньому порядку відмовитися від виконання умов Правил при дотриманні наступних умов:

- відсутність невиконаних зобов'язань Клієнта перед Адміністратором і (або) третіми особами, взаємодіючими з Клієнтом за допомогою Системи і (або) її Сервісів;

- отримання Адміністратором спрямованого йому заздалегідь як мінімум за 30 (Тридцять) календарних днів Клієнтом належним чином оформленого повідомлення про відмову від виконання умов Правил.

13.2. Адміністратор має право відмовитися від виконання умов Правил по відношенню до конкретного Клієнта в односторонньому порядку з обов'язковим письмовим повідомленням Клієнта не пізніше, ніж за три дні.

13.4. Адміністратор може утримувати будь-які засоби Клієнта до повного погашення останнім своїх зобов'язань і здійснювати з цих коштів погашення належних з Клієнта виплат за його зобов'язаннями.

14. ЗМІНА ПРАВИЛ

14.1. У міру необхідності, Адміністратор має право в односторонньому порядку внести відповідні зміни в Правила.

14.2. Змінена редакція Правил публікується у відкритій частині Сайту.

14.3. Використання Клієнтом Системи після введення змін в дію розуміється як його беззастережну згоду з цими змінами.

15. ПІДСУДНІСТЬ І ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

15.1. Всі Послуги надається відповідно до чинного законодавства. Якщо використання Клієнтом Системи і Послуг суперечить законам його юрисдикції, Адміністратор просить такого Клієнта не користуватися Послугами. Клієнт повністю відповідає за дотримання ним законів його юрисдикції і за будь-які можливі збитки або втрати від недотримання цієї вимоги.

16. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

16.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникають в процесі використання Системи на основі Правил, вирішуються шляхом переговорів.

16.2. Підставою до початку переговорів є напрям однією Стороною письмової претензії іншій Стороні. Претензія розглядається в тридцятиденний термін з моменту її отримання. У разі якщо спір не може бути вирішений в претензійному порядку в зазначений термін, будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за місцем знаходження Адміністратора.

17. ФОРС-МАЖОР

17.1. Сторони не несуть відповідальності за будь-які затримки у виконанні чи невиконання зобов'язань, будь-які збитки, включаючи збитки, а також витрати, пов'язані з претензіями або вимогами третіх осіб, які можуть виникнути в результаті обставин непереборної сили. Сторона, щодо якої діють обставини непереборної сили, зобов'язана поставити іншу Сторону повідомлений не пізніше 10 днів після настання даних обставин.

17.2. Положення п. 19.1 не обмежують і не припиняють зобов'язань Клієнта щодо здійснення релігійної і повернень платежів, сплати будь-якого роду штрафів, пені, Зборів, комісій, повернення товарів або (не) виконання робіт і послуг.

18. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. Клієнт не має права передавати третім особам свої права та обов'язки, що випливають з Правил, без попередньої письмової згоди Адміністратора.

18.2. Якщо одне або декілька з положень Правил є або стають недійсними в силу рішення суду або внесення змін до чинного законодавства, то це не тягне скасування дії інших положень Правил.

18.3. Адміністратор має право вносити будь-які зміни в Правила, спрямовані на приведення їх у відповідність з новими нормами законодавства.

118.4. Правила складені англійською та російською мовами. У разі виникнення розбіжностей між російською та англійською текстами Правил переважної силою володіє текст англійською мовою.

18.5. Всі додатки до Правил є їх невід'ємною частиною.

Додаток 1 До "ПРАВИЛАМИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ InternetCashBank".

Заборонені до реалізації з використанням Системи товари, роботи і послуги:

1. Зброя, боєприпаси і засоби самооборони, точні копії вогнепальної або холодної зброї.

2. Наркотичні та прирівняні до них речовини і рослини, а також їх інгредієнти або будь-яких заходів для їх виробництва, так само як і описи способів виготовлення таких речовин.

3. Лікарські та медичні препарати, що відпускаються тільки за рецептами, так само як і сировину або інструкції для їх виробництва

4. Державні нагородні або відмітні знаки.

5. Посвідчення особи і державні документи (в тому числі підроблені), а також все, що пов'язано зі створенням або отриманням фальшивих посвідчень особи або підроблених державних документів.

6. Уніформа державних органів.

7. Предмети спеціального призначення, що мають відношення до поліції і охорони правопорядку.

8. Електронне обладнання, заборонене на даній території.

9. Пристрої для злому або розтину замків.

10. Інформація, яка містить персональні дані або дані, придатні для здійснення незаконної діяльності (спам-розсилок і т. П.).

11. ТРП або інформація, яка містить державну, банківську або комерційну таємницю.

12. ТРП, продаж яких порушує авторські та / або суміжні права третіх осіб, права на товарні знаки або патенти.

13. Інформація, що порушує таємницю приватного життя, посягающая на честь, гідність і ділову репутацію громадян і юридичних осіб.

14. Інформація, що передається виключно віртуально і не записана на будь-якої матеріальний носій (ідеї, методи, принципи і т.п.).

15. Об'єкти археологічної спадщини

16. Предмети або послуги, що порушують норми суспільної моралі (в тому числі, але не обмежуючись перерахованими: дитяча порнографія, пам'ятні нацистські предмети, ескорт-послуги, проституція).

17. Будь-яке обладнання для організації та проведення азартних ігор.

18. Будь-які предмети з наявними спочатку, але віддаленими серійними номерами.

19. Шкідливе програмне забезпечення.

20. Товари або послуги, прямо або побічно спонукають до незаконних дій (що пропагують соціальну, расову, релігійну або міжнаціональну ворожнечу; дискримінацію, насильство, ненависть, помста, переслідування, що містять пропаганду терору або заподіяння шкоди).

21. Швидкопсувні товари.

22. Підроблені або контрафактні товари.

23. Предмети та обладнання, призначені для використання (у тому числі незаконну передачу) об'єктів авторського права без дозволу авторів (в тому числі, але не обмежуючись перерахованим: призначені для зняття захисту авторських прав або регіональних обмежень елементи або програмне забезпечення електронних пристроїв).

24. Небезпечні товари (в тому числі, але не обмежуючись перерахованими: містять вибухові, токсичні, отруйні, радіоактивні матеріали).

25. Інформація про виготовлення вибухових, піротехнічних, запальних і т.п. речовин і пристроїв.

26. Людські органи і останки.

27. Товари або послуги, які не мають споживчої вартості.

28. Послуги аукціонів або торгових систем, що дозволяють вести діяльність, яка виключає передачу ТРП, що мають споживчу вартість.

29. Фінансові або платіжні інструменти, системи обліку яких не забезпечують належної ідентифікації особи власника для цілей боротьби з незаконною торгівлею, фінансовими махінаціями, відмиванням та легалізацією грошових коштів, отриманих незаконним шляхом.

30. Послуги з управління активами (asset management) та інвестиційна діяльність без відповідних ліцензій, а також будь-яка посередницька діяльність, що сприяє передачі коштів між учасниками заборонених в даному пункті угод.

31. Предмети історії і мистецтва, які є культурні цінності даної країни.

32. Послуги з реклами (просування) товарів, робіт і послуг, зазначених у пп. 1-31 справжнього списку.

Документи